Gebruiksvoorwaarden

Laatste update : 20/11/2023

1. Inleiding

Welkom bij Taaly, een platform gewijd aan het verbinden van individuen voor taalonderwijs en culturele uitwisseling. Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van de Taaly website, mobiele applicaties en diensten (gezamenlijk, "Dienst"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Dienst, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

2. Over Taaly

Taaly is een door de gemeenschap aangedreven platform dat taalonderwijs en culturele uitwisseling faciliteert. Onze missie is om individuen uit diverse achtergronden samen te brengen om kennis, ervaring en inzichten in taalonderwijs te delen.

3. Registratie en Account

Een Account Aanmaken: Om Taaly te gebruiken, moet u registreren en een persoonlijk account aanmaken. U kunt zich registreren met uw e-mailadres of via sociale media-integratie, waar beschikbaar.

Accountvereisten: U moet ten minste 16 jaar oud zijn om een account aan te maken. Door te registreren, bevestigt u dat u de juridische capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan.

Accountbeveiliging: U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en voor alle activiteiten onder uw account. Taaly is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw falen om uw accountgegevens te beschermen.

4. Gebruik van de Dienst

Toegestane Gebruiken: De Dienst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik voor taalonderwijs en culturele uitwisseling.

Verboden Gedrag: U mag de Dienst niet gebruiken voor enig onwettig doel of op een manier die deze Voorwaarden schendt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, intimidatie, spammen of het aangaan van beledigend of discriminerend gedrag.

Misbruik Melden: Als u enig misbruik of misbruik van de Dienst tegenkomt, meld dit dan onmiddellijk aan ons voor onderzoek.

5. Inhoud en Gedrag

Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud: U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u creëert, deelt of plaatst op Taaly, inclusief berichten, posts en andere materialen. U gaat ermee akkoord geen inhoud te uploaden die illegaal, aanstootgevend is, of inbreuk maakt op de rechten van anderen.

Rechten van Taaly om Inhoud te Gebruiken: Door inhoud op Taaly te plaatsen, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren en te tonen in verband met de Dienst.

Gemeenschapsrichtlijnen: U gaat akkoord met het naleven van Taaly's gemeenschapsrichtlijnen, die respectvolle en constructieve interacties bevorderen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot schorsing of beëindiging van het account.

6. Privacy en Gegevensgebruik

Gegevensverzameling en Gebruik: Taaly verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid. Door de Dienst te gebruiken, stemt u in met deze gegevensverzameling en -gebruik.

Overzicht Privacybeleid: Ons Privacybeleid schetst de soorten gegevens die we verzamelen, hoe het wordt gebruikt en uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Rechten en Controles van Gebruikers: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te openen, te wijzigen en te verwijderen. Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft bij het beheren van uw gegevens.

7. Betaalde Diensten en Facturering

Abonnementsdetails: Bepaalde functies van Taaly kunnen een betaald abonnement vereisen. De voorwaarden, prijzen en condities van deze abonnementen worden duidelijk uiteengezet tijdens het aankoopproces.

Betalingsvoorwaarden: Door te abonneren op een betaalde dienst, gaat u akkoord met onze factureringsbeleid en machtigt u Taaly om de toepasselijke kosten via uw gekozen betaalmethode in rekening te brengen.

Annulerings- en Restitutiebeleid: U kunt uw abonnement op elk moment annuleren. Restitutiebeleid voor annuleringen wordt gespecificeerd in de abonnementsvoorwaarden.

8. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

Wettelijke Naleving: U gaat ermee akkoord de Dienst te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.

Interactie met Andere Gebruikers: U bent verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers. Taaly is niet verantwoordelijk voor de acties van enige gebruikers.

Aansprakelijkheid voor Inhoud en Activiteiten: U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst en uw activiteiten op de Dienst. Taaly wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot uw inhoud of activiteiten.

9. Wijzigingen in de Dienst en Voorwaarden

Recht om Diensten te Wijzigen: Taaly behoudt zich het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving.

Wijzigingen in Voorwaarden: Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Uw voortdurende gebruik van de Dienst na eventuele wijzigingen geeft aan dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert.

Kennisgeving en Acceptatie door Gebruikers: Wij zullen proberen gebruikers op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden, maar het is uw verantwoordelijkheid om ze periodiek te herzien.

10. Beëindiging

Gronden voor Beëindiging: Taaly behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Dienst te beëindigen of op te schorten voor elke schending van deze Voorwaarden.

Effect van Accountbeëindiging: Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst onmiddellijk te gebruiken. Indien van toepassing, zijn eventuele betaalde abonnementskosten niet-restitueerbaar.

Annulering Geïnitieerd door Gebruiker: U kunt uw account op elk moment annuleren via de interface van de Dienst of door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Taaly.

11. Disclaimer en Beperkingen van Aansprakelijkheid

Dienst 'Zoals Het Is': De Dienst wordt geleverd op een 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' basis. Taaly geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Dienst.

Beperkingen van Aansprakelijkheid: Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Taaly niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten.

Uitsluitingen van Toepasselijk Recht: Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe. Dienovereenkomstig zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

12. Geschillenbeslechting

Toepasselijk Recht: Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin Taaly actief is.

Mechanisme voor Geschillenbeslechting: Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve zoals anders vermeld in deze Voorwaarden.

Contactinformatie voor Juridische Mededelingen: Juridische mededelingen moeten worden verzonden naar het officiële adres van Taaly, zoals vermeld op onze Dienst.

13. Algemene Bepalingen

Gehele Overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Taaly en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

Scheidbaarheid: Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en effect.

Geen Afstand: Het niet afdwingen door Taaly van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

14. Contactinformatie

Voor vragen of zorgen met betrekking tot deze Voorwaarden, neem contact op met Taaly via onze aangewezen ondersteuningskanalen.